EcoDemoHuis

EcoDemoHuis

EcoDemoHuis
verplaatst!

Het EcoDemohuis is verplaatst vanaf het Floriade terrein naar het DemoPark aan de Daniël Goedkoopstraat 30 op kavel 07.

Bezichtiging op afspraak is hierbij mogelijk via een mailbericht aan: j.abbo@josabbo.nl.

Workshop 11 februari 2023

N.a.v. de succesvolle bijeenkomst op 12 januari j.l. komt er voor de aanwezigen en nieuwe geïnteresseerden een vervolg met tot doel een succesvolle inschrijving als CPO bouw-lid bij de uitgifte van de 13 restkavels in Almere Oosterwold.

Er zijn 2 bouwvarianten begroot, een 2-kamerwoning en een 3-kamerwoning. De begrootte prijzen vallen binnen de uitgiftevoorwaarden, inclusief bouwgrond, infra en terreininrichting € 285.846,– en € 397.953,– all-in.

Alleen op de restkavels ingeschreven geïnteresseerden zijn welkom, de inschrijfkosten voor het CPO bedraagt € 100,–

De gemeente vraagt om financieel onderbouwde bouwplannen, welke na de verplichte aanwezigheid bij 1 gemeentelijke workshop inzichtelijk moeten worden gemaakt.

Vervolgens word je al dan niet ingeloot op een van de beschikbare bouwkavels. Kortom het is al een rad van avontuur met een onzekere afloop.

Om je hierop optimaal voor te breiden geeft het team van Jos Abbo vrijblijvende voorlichting op zaterdag 11 februari 2023 om 10.00 uur in het informatiecentrum aan de Baron van Keverbergweg 5 te Almere.

Per e-mail vooraf hierop inschrijven is verplicht: j.abbo@josabbo.nl.

Informatiecentrum voor initiatiefnemers

Maak voor de realisatie van jouw droomhuis in Almere Oosterwold een afspraak bij het informatiecentrum www.ecohof.nl, de plek waar initiatiefnemers zich samen of alleen voorbereiden op een nieuwe woon- en leef-toekomst in het groen.

Inmiddels hebben 122 opdrachtgevers (CPO) in Almere Oosterwold hun weg gevonden in de volgende gerealiseerde projecten: Ecohoven en Ecolanen. Door de samenwerking hebben deze woningen een enorme ecologische meerwaarde gekregen.