De voordelen van ecologisch wonen

EcoDemoHuis in het groen
  • Minder of per saldo geen fossiele brandstoffen meer gebruiken voor het eigen gebruik van de woning en het vervoer ernaartoe.
  • Ruimte en zicht op de eigen voedselproductie.
  • De woning levert meer energie dan de bewoners consumeren, de gekozen bouw- en installatiematerialen zijn duurzaam en behoeven geen tot weinig onderhoud. Het hergebruik van geventileerde lucht en de warmte/koude via bodemopslag is bovendien comfortabel.
Ecologisch